Interpretacja tworzy dzieło, czyli martwo współczesne

7Wiele osób uważa, że obrazy namalowane współcześnie, zwłaszcza te prezentujące nurty awangardowe są nieciekawe, a wręcz niewiele warte. No bo taki Matejko, czy Da Vinci latami malowali swoje obrazy. I wiadomo, co na nich jest. Widzimy twarz kobiet, mężczyzn, wiemy że wszyscy są w plenerze, albo na zamku. A już w obrazie Pollocka nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Może to tylko zabawa, a może autorowi się nudziło?
Różnic między tradycyjnym malarstwem, figuratywnym, a sztuką nowoczesną polega właśnie na bardzo dogłębnej interpretacji. W tradycyjnych dziełach, choć niewątpliwie pięknych całość jest dość mocno dopowiedziana. Występuj jedynie nieliczne symbole, które dopełniają dzieło, rozszerzaj jego wymowę. Prace Pollocka, czy Romana Opałki same w sobie są symbolami.
To pozwala odbiorcy na osobistą kontemplację dzieł, jego własne przemyślenia na ten temat. Odbiorca może w ten sposób samodzielnie stworzyć sens dzieła malarskiego. Interpretując go przez swoją własną wrażliwość artystyczną staje się w pewnym sensie współtwórcą obrazu. Zatem każdy bywalec galerii, zwłaszcza ze sztuką współczesną, może stać się w pewnym sensie artystą.